Ảnh bikini của Kate Upton cũ và mới

Ảnh bikini cũ và mới. Tìm kiếm trong mùa hè năm nay chẳng thấy nào ưng ý đành quay lại Kate vậy một gương mặt quá quen thuộc với các quý ông và các quý bà. trước đây đã gửi đến bộ Ảnh khi còn chưa khủng

Swimsuit: 2014 Issue: Portrait of Kate Upton during photo shoot.
Rarotonga, Cook Islands 10/29/2013
CREDIT: James Macari
SetNumber: X157130 TK3

Swimsuit: 2014 Issue: Cook Islands
Kate Upton
Beach/Rarotonga, Cook Islands, New Zealand
10/29/2013
X157130 TK3
CREDIT: James Macari

Swimsuit: 2014 Issue: Portrait of Kate Upton during photo shoot.
Rarotonga, Cook Islands 10/29/2013
CREDIT: James Macari
SetNumber: X157130 TK3

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *